SERVICE BOILER LEVEL PROBE

Item No.A199905078
Sondstickan känner av vätskenivån i espressomaskinens kokare. Den är en del av systemet för att reglera nivån i kokaren. Sondstickan är kopplad till elektronikkortet. Om espressomaskinen överfyller kokaren är det troligt att du har problem med sondstickan eller elektronikkortet. När det kommer huvud
Print preview
Price
Price €34
price per pcs
incl. tax
Availability
Low stock
pcs